Mình sắp sang Dubai for business trip (và đi chơi ) vào 19-25Feb. Mình đang muốn tìm hiểu về thị trường nông sản (đặc biệt là đường) và du lịch ở Dubai. Nhà mình ai có kinh nghiệm hay contact thì chia sẻ và giới thiệu giúp mình nhé. Có thể email cho mình bienhalinh@ yahoo.com. Kể cả chuyện đi chơi và shopping nữa nhé. Many thanks.